GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ÎN GRUPUL TRANS-OIL


im1
GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ÎN GRUPUL TRANS-OIL
07.11.2023

        Săptămâna trecută, ofițerii de conformitate din Unitatea de Conformitate ai Grupului Trans-Oil au desfășurat cursuri de formare și sesiuni de lucru cu angajații Fabricii de Ulei din Țăndărei și biroul București al Grupului Trans-Oil.

        Scopul acestor sesiuni a fost de a familiariza participanții cu noile Politici privind Conflictele de Interese, Politicii Avertizorilor de Integritate, Politica privind Prevenirea și Combaterea Spălarea Banilor (AML) și Politica privind Sancțiunile Internaționale, aprobate recent de Consiliul de Administrație al Grupului Trans-Oil.

        Angajaților din România le-au fost prezentate informații detaliate despre tipurile de conflicte de interese reglementate de Politicile Grupului. De asemenea, aceștia au fost instruiți cu privire la procedurile de raportare și la importanța identificării și raportării conflictelor de interese în cadrul Grupului Trans-Oil.

        În conformitate cu Directiva UE 2019/1937 din 23 octombrie 2019, Grupul Trans-Oil a dezvoltat și implementat un mecanism privind avertizările de integritate. Acest mecanism încurajează tot personalul să adere la standarde înalte de conduită în afaceri și să raporteze cu promptitudine orice cazuri de abatere care diferă de la aceste principii de bază.

        În prezent, Grupul Trans-Oil se află în proces de implementare a unui software responsabil de primirea și gestionarea rapoartelor privind avertizările de integritate, iar angajații au fost instruiți cu privire la modul de utilizare a acestui software.

        Un accent deosebit a fost pus pe noile proceduri Know Your Counterparty (KYC) prezentate în Politica AML și a Politicii privind Sancțiunile Internaționale. Sesiuni similare de instruire vor fi desfășurate și în alte birouri ale Grupului Trans-Oil, inclusiv în cele din Republica Moldova, Serbia, Elveția și Ucraina.

        Grupul Trans-Oil se angajează să-și dezvolte în mod continuu principiile de guvernanță corporativă, promovând și protejând integritatea Companiei, inclusiv valorile sale cheie: Onestitate, Integritate, Corectitudine și Transparență.


© Trans-Oil Group of Companies